Container grond

Container grond


In deze container mag schone grond. Dit betekend grond zonder afval zoals: steentjes, glas of plastic. Ook mag de grond niet vervuild zijn. De grond wordt conform de BRL9335 geaccepteerd.  


Stuur ons een bericht voor meer info: