Met een gevarieerd machine- en wagenpark kan S.G. Handel & Dienstverlening ook bijzondere transporten regelen. Zo hebben wij auto's vervoerd, spullen opgehaald en aan huis afgeleverd voor bijv. woninginrichting, en bijv. lange gordijnrails (die niet mogen knikken) vervoerd en met de telekraan een flat in getakeld. En wat dacht u van grotere bomen verplaatsen of over daken heen tillen? Uiteraard gaan wij altijd zorgvuldig om met uw eigendommen tijdens het transport.